Cilj istraživanja pod naslovom „Ispitivanje učestalosti antigena virusa SARS-CoV-2 u školama grada Zagreba“ je dati uvid u trenutnu prisutnost antigena virusa SARS-CoV-2 kod učenika i djelatnika u odabranim osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba.
U ovom izvještaju opisani su rezultati preliminarnog istraživanja provedenog od 30.11. do 4.12.2020. godine.
Ispitanici i metode U pilot-istraživanju sudjelovalo je ukupno 12 osnovnih i 7 srednjih škola Grada Zagreba.
Odabir škola proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje.
Na testiranje su pozvani svi učenici viših razreda (V. – VIII.) odabranih osnovnih škola te svi učenici odabranih srednjih škola čija razredna odjeljenja u trenutku poziva nisu bila u samoizolaciji.
Uz učenike, pozvani su i djelatnici ovih škola koji u trenutku poziva nisu bili u izolaciji ili samoizolaciji.
Pozivu na testiranje odazvalo se ukupno 1310 učenika viših razreda osnovnih škola (40.1 % pozvanih učenika, raspon 20.4 – 68.8 % po školi) i 1037 učenika srednjih škola (odaziv 33.1 % s rasponom 22.6 – 49.6 % po školi).
Testiranju je pristupilo ukupno 1925 učenika, od čega je 1073 (55.7 %) bilo učenika osnovnih škola te 852 (44.3 %) učenika srednjih škola. 422 učenika koja su se odazvala pozivu nisu testirana jer su se u međuvremenu razboljeli ili im je izrečena mjera samoizolacije zbog bliskog kontakta s oboljelim.
Medijalni broj ovakvih učenika po školi bio je 20 za osnovne škole (raspon 4 – 50 učenika po školi) te 29 (8 – 48) za srednje škole.
U osnovnim školama testirani učenici činili su 26.9 % svih učenika viših razreda odabranih škola (raspon 16.9 % do 56.6 % po školi), dok je za učenike srednjih škola taj udio bio 20.6 % (raspon 13.8 % do 37.1 %).
Pozivu na testiranje odazvalo se 408 djelatnika škola Grada Zagreba (odaziv 24.2 % za osnovne i 34.8 % za srednje škole), od kojih 43 nije pristupilo testiranju (medijan 2 s rasponom 0 – 9 po školi).
Od 365 testiranih djelatnika škola Grada Zagreba, 57.3 % je bilo djelatnika osnovnih škola. Prisutnost antigena virusa SARS-CoV-2 brzim testom za detekciju antigena utvrđena je kod 31 učenika (1.6 % svih testiranih učenika).
Pritom je udio učenika s pozitivnim nalazom bio viši u srednjim školama (19 učenika, 2.2 %) nego u osnovnim školama (12 učenika, 1.1 %).
U polovici osnovnih škola niti jedan testirani učenik nije imao pozitivan nalaz, dok se u preostalih šest škola broj učenika s pozitivnim nalazom kretao od 1 do 3 (1.1 – 5.1 % od ukupnog broja testiranih učenika u školi.
Također, u dvije srednje škole niti jedan učenik nije imao pozitivan nalaz, dok je u preostalih pet škola broj učenika s pozitivnim nalazom bio u rasponu od 2 do 7 .

Foto: Unsplash